Tag: போலி சோழ வாரிசுகள்

Posted in தமிழர்களின் தொல்லியலும் வாழ்வியலும்

தீவுக்கோட்டை எனும் கற்பனைக் கோட்டை

அண்மைக் காலங்களில் சோழர்கள் பற்றிய தேடல்கள் மக்களிடம் அதிகரித்து வருகின்றது.  சோழர்கள் பற்றிய தமிழர்களின் தேடல்களை பயன்படுத்தி சில பொய்யான பரப்புரைகளை சமூக வலை தளங்களில் பல சாதி அமைப்புகள் பரப்பி வருகின்றனர்.  இத்தகைய…

Total views 75 , Views today 7 

Continue Reading